Swtra’r Galon: the Heart Sutra in Welsh!

Although I write primarily in English on this blog, I am not English (or American, Canadian, Australian or a New Zealander, for that matter). I am Welsh, and I also speak the Welsh language, a beautiful language that has sadly become a minority language over the last century or so.

Although there is a large body of Christian scriptures, liturgies and other works in Welsh, as far as I’m aware there has never been anything similar from any Buddhist traditions … until now.

I was very pleased to discover that some of the Triratna liturgy has been translated into Welsh, including the Sevenfold Puja. That particular ceremony includes the recitation of one of the best-known Mahayana sutras, the Heart Sutra.

Reproduced below is the Welsh version of this beautiful text, in all its glory, excerpted from Y Pwja Seithplyg (The Sevenfold Puja)..

SUTRA’R GALON

Wrth fyfrio’n ddwfn,
Fe welodd y Bodhisattva Trugaredd
Wacter yr holl bump skandhas,
A holltodd yr hualau a achosodd iddo ddioddef.

Yn awr felly,
Nid yw ffurf yn ddim arall na gwacter,
Nid yw gwacter yn ddim arall na ffurf.
Dim ond gwacter yw ffurf,
Dim ond ffurf yw gwacter.

Yr un peth yw
Teimlad, meddwl a dewis,
Ac ymwybyddiaeth ei hun.

Mae popeth yn wacter o’r cychwyn cyntaf,
Heb gael ei eni na’i ddinistro;
Heb ei faeddu na’i buro,
Nid yw’n tyfu nac yn cilio.

Felly, mewn gwacter, dim ffurf,
Dim teimlad, meddwl na dewis,
Dim ymwybyddiaeth chwaith.

Dim llygad, clust, trwyn, tafod, corff, meddwl;
Dim lliw, sŵn, oglau, blas, cyffyrddiad,
Na’r hyn mae’r meddwl yn cydio ynddo,
Dim hyd yn oed y weithred o synhwyro.

Dim anwybodaeth na’i ddiwedd,
Na’r hyn oll sy’n tarddu o anwybodaeth;
Dim gwywo, dim marwolaeth,
Dim diwedd iddynt.

Nid oes poen chwaith, nac achos poen,
Nac atal poen, na llwybr mawrfrydig
I arwain o boen;
Dim hyd yn oed doethineb i gyrraedd!
Mae cyrhaeddiad hefyd yn wacter.

Felly gwybyddwch fod y Bodhisattva
Heb gydio mewn dim o gwbl,
Ond yn preswylio mewn doethineb Prajñã,
Wedi’i ryddhau o rwystrau rhithiol,
Wedi cael gwared o’r ofn greuwyd ganddynt,
Ac yn cyrraedd Nirvãņa glanaf.

Gan ddefnyddio’r doethineb Prajñã yma,
Fe ddaw pob Bwdha o’r gorffennol a’r presennol,
Pob Bwdha yn y dyfodol,
I weledigaeth lawn a pherffaith.

Felly, clywch y dharãņĩ mawreddog,
Y mantra disglair heb ei ail,
Y Prajñãpãramitã.
Esmwythir pob poen gan y geiriau;
Clywch a chredwch ei wirionedd!

Gate Gate Pãragate Pãrasamgate Bodhi Svãhã

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s